วิธีสมัครเรียนและเงื่อนไข

เงื่อนไขการสมัครเรียน

1.ช่องทางการสมัครเรียน และสอบถาม

 

2.แจ้งรายละเอียดการสมัคร

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์ติดต่อกลับ
 • วิชา
 • สถานที่ให้สอนแถวไหน หรือเรียน Online
 • วัน-เวลา

 

3.เงื่อนไขและกฎข้อตกลง

 • นักเรียนเป็นคนเลือก วัน-เวลา แต่เลือกแล้วต้องเป็น วัน-เวลา เดิมทุกสัปดาห์ (ถ้าต้องการเปลี่ยนให้สอบถามตารางติวเตอร์ช่วงเวลานั้นว่าติดสอนหรือไม่)
 • ต้องเรียน ขั้นต่ำวิชาละ 2ชั่วโมง/ครั้ง
 • หลังแจ้งวันเวลาแล้ว จะเริ่มเรียนได้ภายใน 1-7วัน
 • หลังแจ้งวันเวลาแล้ว จะแจ้งประวัติติวเตอร์ให้พิจารณาภายใน 1-3วัน
 • ค่าเรียนให้ชำระหลังเรียนเสร็จรายวัน ห้ามจ่ายเป็นเดือน และจ่ายล่วงหน้า
 • วันไหนต้องการหยุดเรียนให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1วัน ค่าเรียนไม่ต้องเสีย ***แต่ถ้าแจ้งช้าภายในวันที่นัดเรียน ค่าเรียนเสียตามจริง***
 • ถ้าเรียนแล้วชอบถูกใจ ขอให้เรียนแบบต่อเนื่อง อย่าหยุดบ่อย เพราะทางติวเตอร์ได้ค่าสอนเป็นรายครั้ง แต่ถ้าไม่อยากเรียนแล้วให้แจ้งยกเลิกได้ทันที ทางติวเตอร์จะได้มีโอกาสไปสอนคนอื่นต่อได้
 • สอนไม่ดี สอนไม่คลิ๊ก ไม่ถูกใจ เคมีไม่เข้ากัน “ติวเตอร์สามารถเปลี่ยนได้ทุกเหตุผล”