About Us

Tutor inter เป็นสถาบันแบบไหน

สถาบันรับสอนพิเศษตัวต่อตัว ตามบ้าน สอนนอกสถานที่ และสอน Online Zoom Skype เป็นศูนย์กลางระหว่างติวเตอร์ กับนักเรียน โดยเปิดสอนแบบตัวต่อตัวอย่างเดียว ไม่มีสถานที่ให้เดินทางเข้ามาเรียน จะเป็นลักษณะรับสอนนอกสถานที่ (เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล) และสอน Online ผ่านทาง Zoom Skype รองรับทุกระดับ ตั้งแต่ K1-3 Y1-13 G1-12 และติวสอบ GED IGCSE A-Level SAT SATII GMAT IB IELTS TOEFL TOEIC CU-AAT CU-TEP TU-GET MUIC MUIDS พร้อมยังให้บริการแนะแนวการสมัครสอบ

 

Tutor inter น่าเชื่อถือแค่ไหน

Tutor inter เกิดจากการรู้จักกันของติวเตอร์สอนพิเศษที่รับสอนมาตั้งแต่สมัยเป็นนิสิต-นักศึกษา มารวมตัวเป็นกลุ่มมีศูนย์กลางคือ Tutor inter โดยมีมาจากมหาลัยหลายๆแห่งทั้งภาคไทย และอินเตอร์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเฉพาะหลักสูตรอินเตอร์ในระดับต่างๆเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาของนักเรียน

 

ติวเตอร์จาก Tutor inter เป็นใคร มาจากไหน

ติวเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี ตามหลักสูตร ระดับชั้น จุดประสงค์ที่ตรงของทางนักเรียน ติวเตอร์มีจากหลักสูตรไทยและหลักสูตรอินเตอร์ ทั้งในประเทศ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร ลาดกระบัง ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น และมหาลัยต่างประเทศจาก สหรัฐอเมริกา อังกฤษและออสเตรเลีย นอกจากติวเตอร์จะมีทักษะการถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี ติวเตอร์ยังถ่ายทอดทัศนคติ สร้างความมั่นใจ ให้นักเรียนมีความกล้าถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกด้วย

 

Tutor inter เหมือนหรือแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

Tutor inter เป็นศูนย์รวมทีมติวเตอร์ที่มีความชำนาญของหลักสูตรอินเตอร์ มีติวเตอร์หลัก 1,000คน ที่สามารถให้นักเรียนเลือกสเปคติวเตอร์ได้ตามความต้องการ ทั้ง เพศ การศึกษา ประสบการณ์สอน และสไตล์การสอน ที่ไม่เหมือนกับสถาบันอื่น และที่สำคัญติวเตอร์ทุกคนมีรับประกัน สอนไม่ถูกใจ สอนไม่คลิ๊ก เคมีไม่เข้า “เปลี่ยนติวเตอร์ได้”

ซึ่งความสำเร็จนักเรียนของ Tutor inter ไม่ต่ำกว่า 500 คนต่อปี ประสบความสำเร็จในการสอบที่ตั้งเป้าไว้ และได้รับเลือกเรียนจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศ อย่างเช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล และอื่นๆ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น Stanford, MIT, UPenn, UCLA, Cambridge, Oxford เป็นต้น

Tutor inter ยังให้ความเป็นกันเองในบรรยากาศที่สบายๆ แบบพี่สอนน้อง จะไม่มีความเกรงและเขินอายอีกต่อไป นักเรียน Tutor inter จะถูกกระตุ้นให้เป็นฝ่ายรุกเพื่อถามติวเตอร์

 

Tutor inter จะสอนอะไรบ้าง สอนแบบไหน

การเลือกมาเรียนแบบตัวต่อตัวแล้ว นักเรียนย่อมระบุจุดประสงค์การเรียนได้เอง ทั้งเรียนล่วงหน้า เรียนปรับพื้นฐาน ติวสอบ หรือตะลุยโจทย์ สามารถระบุการสอนเฉพาะเรื่องที่ต้องการได้

การเรียนการสอนเป็นการเน้นการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดจาก Past Papers ซึ่งทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบจริง ในการเรียนนั้นนักเรียนจะได้รับการประเมินผลตั้งแต่ก่อนเรียน และหลังเรียนเป็นระยะ เพื่อการประเมินพัฒนาการของนักเรียนไปในทิศทางใด

 

ระยะเวลาเรียนกี่ชั่วโมงถึงจะเข้าใจ

การเรียนแบบตัวต่อตัว จะขึ้นอยู่กับนักเรียนเป็นหลัก ไปช้า ไปเร็ว พื้นฐานนักเรียนมากน้อยอย่างไร ทางติวเตอร์จะสอนรอผู้เรียนให้เข้าใจ ไม่ใช่สอนจบแต่นักเรียนยังเอ๋ออยู่ ดังนั้น ทาง Tutor inter เลยให้มีการชำระค่าเรียนเป็นรายครั้ง เพราะความพอใจของผู้เรียนสำคัญที่สุด

 

นักเรียนที่ Tutor inter ส่วนใหญ่คือใคร

นักเรียนที่ Tutor inter นั้นประกอบไปด้วยหลากหลายระดับชั้น จากโรงเรียนนานาชาติ เช่น Harrow, Bangkok Patana, ISB, RIS, EIS, ICS, NIST, MUIDS และ Shrewsbury เป็นต้น รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนหลักสูตรอินเตอร์ และEnglish Program เช่น สาธิตจุฬาฯ, กรุงเทพคริสเตียน, อัสสัมชัญ, สาธิต มศว, เซนต์โยเซฟคอนเวนต์, สารสาสน์, สามเสน, โยธินบูรณะ, ทิวไผ่งาม เป็นต้น

รวมไปถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินเตอร์ต่างๆ เช่น จุฬาติวเตอร์ ธรรมศาสตร์อินเตอร์ มหิดลอินเตอร์ ABAC เป็นต้น

ตลอดจนบุคคลธรรมดาที่ต้องการสอบ GMAT IELTS TOEFL TOEIC CU-AAT CU-TEP TU-GET เพื่อศึกษาต่อ หรือในการทำงาน