สอนพิเศษ TOEIC ที่บ้าน จตุจักร

สอนพิเศษ TOEIC ตัวต่อตัว

TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ จัดทำขึ้นโดย ETS สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงาน ทั้งบริษัทและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ยานยนต์ รวมทั้งบริษัทต่างชาติอื่นๆ เพื่อพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง ข้อสอบจะมีทั้งหมด 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ

 

TOEIC Listening ข้อสอบพาร์ทการฟังของข้อสอบ TOEIC จะมีทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน

 • Photographs เป็นข้อสอบเลือกประโยคที่สอดคล้องหรืออธิบายรูปภาพ
 • Question-Response เป็นข้อสอบที่ต้องมีสมาธิสูง เพราะในพาร์ทนี้จะไม่มีภาพ ไม่มีตัวเลือก ไม่มีโจทย์คำถามมาเป็นตัวอักษรให้เราเห็นอยู่บนข้อสอบ แต่ต้องฟังจากเสียงเทป
 • Conversations เป็นข้อสอบที่ต้องฟังบทสนทนาของคน 2-3คน (อาจมีภาพประกอบ) พูดกันไปมา มีคำถามและตัวเลือกอยู่ในข้อสอบ เมื่อเทปหยุดแล้ว จะต้องรีบหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุด และต้องเร็วที่สุดด้วย
 • Short Talks เป็นข้อสอบการเล่าเรื่อง หรือการประกาศจากคนหนึ่งคน (อาจมีภาพประกอบ) จะไม่ใช่บทสนทนา ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนขึ้นกว่าพาร์ทที่ผ่านมา

 

TOEIC Reading Test พาร์ทนี้จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น Grammar และส่วนที่เป็นการอ่าน

 • Incomplete Sentences เป็นส่วนที่วัดทักษะความรู้ทางด้าน Grammar โดยโจทย์จะมีการเว้นช่องว่าง เพื่อให้เราเลือกคำตอบที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก Grammar
 • Text Incompletion หรือ Error Recognition เป็นข้อสอบที่มาในรูปแบบของจดหมายทางธุรกิจ หรือบางครั้งอาจเป็นรูปแบบอื่น เช่น ประกาศ, โฆษณา, บทความทางธุรกิจ และอื่นๆ เป็นการวัดทั้งทักษะด้าน Grammarและคำศัพท์
 • Reading Comprehension จะประกอบไปด้วย Single Passage , Double Passages , Triple Passages โดยข้อสอบพาร์ทการอ่านมักจะมาในรูปแบบของบทความ จดหมาย ป้ายประกาศ ข้อความต่างๆ E-mail ตารางงานต่างๆ เป็นต้น และเป็นพาร์ทที่มักทำไม่ค่อยทันกัน

 

เรียนพิเศษ TOEIC ตัวต่อตัว กับ Tutor Inter แล้วดีอย่างไร (สอนพิเศษ TOEIC ตัวต่อตัวถึงที่ และสอน IELTS Online ผ่าน Zoom Skype)

– ได้เรียนกับติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ TOEIC โดยเฉพาะ (ผลการสอบต้องได้มากกว่าที่นักเรียนตั้งเป้าไว้ เช่น 550 600 700 800+)

– เน้นความเข้าใจ ประหยัดเวลา หลักสูตรเข้มข้น เนื้อหากระชับ พร้อมตะลุยโจทย์

– เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว สอนถึงที่ หรือเรียน Online ผ่าน Zoom Skype

– ให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกเรื่องของ TOEIC ตลอดหลักสูตร

– แนะนำและประเมินคะแนน ก่อนให้สมัครสอบ TOEIC (Sim Test)

– ค่าเรียนชำระรายครั้ง ไม่ต้องเหมาจ่าย อยากเรียนแค่ไหนหยุดแค่นั้น (ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น)

– มีทีมสอนให้เลือกเยอะ และสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเหตุผล

 

อย่าเพิ่งท้อ…ติวกับ Tutor Inter รับรองเห็นผลคาตา!!!

 • เน้นปูพื้นฐาน อธิบายให้จนเข้าใจ
 • ตรงไหนสำคัญบอกหมดไม่มีกั๊ก ให้ง่ายต่อความเข้าใจ
 • สอนตัวต่อตัว ทำให้เรียนได้ไว ประหยัดเวลาและค่าเรียน
 • เพิ่มความมั่นใจด้วยการฝึกทำข้อสอบ
 • ครอบคลุมทั้ง เนื้อและแนวข้อสอบ ไม่เก่งอังกฤษก็เรียนได้ รับรอง!!!
 • บอกเทคนิค สูตรลัดต่างๆ

 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ TOEIC

 • คะแนนเต็ม 990 (แบ่งเป็น Listening และ Reading พาร์ทละ 475คะแนน)
 • เวลาในการทำข้อสอบ 120 นาที
 • สมัครสอบ TOEIC ทางโทรศัพท์ได้ เจ้าหน้าที่จะขอข้อมูลในการลงทะเบียนสอบ เช่น ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ หมายเลขบัตรประชาชน
 • สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ และเงินค่าสอบ 1,500 บาท

 

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนระหว่าง TOEIC, TOEFL และ IELTS

TOEIC TOEFL Paper TOEFL CBT TOEFL IBT CU-TEP IELTS
0 – 250 0 – 310 0 – 30 0 – 8  – 0 – 1
310 – 343 33 – 60 9 – 18  – 1 – 1.5
255 – 400 347 – 393 63 – 90 19 – 29  – 2 – 2.5
397 – 433 93 – 120 30 – 40  – 3 – 3.5
405 – 600 437 – 473 93 – 120 41 – 52  – 4
477 – 510 123 – 150 53 – 64 60 4.5 – 5
605 – 780 513 – 547 153 – 180 65 – 78 75 5.5 – 6
550 – 587 183 – 210 79 – 95 90 6.5 – 7
785 – 900 590 – 637 213 – 240 96 – 110 100 7.5 – 8
905 – 990 640 – 677 243 – 270 111 – 120 120 8.5 – 9
TOP SCORE
990 677 300 120 1,000 9

 

 

ศูนย์สอบในประเทศไทยมีอยู่ 2แห่ง

 • ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ตึก BB Building ห้อง 1907 ชั้น 19 เลขที่ 54 ถนนอโศกสุขุมวิท 10110 โทร 02-260-7061, 02-259-3990
 • ศูนย์สอบเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 เลขที่ 4/6 ถนนสุวรรณภูมิซอย 3 อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000 โทร.: (053) 241-273, 241-274, 241-275

 

 

ติวเตอร์TOEICตัวต่อตัว
สอนพิเศษTOEICตัวต่อตัว
หาครูสอนTOEICตามบ้าน
เรียนพิเศษTOEICที่บ้านตัวต่อตัว
เรียนTOEIC Online Zoom Skype
ติวTOEIC Online
TOEIC