ติว TOEFL ตัวต่อตัวที่บ้าน รามคำแหง

สอนพิเศษ TOEFL ตัวต่อตัว

TOEFL คือ การทดสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน สำหรับการสอบ TOEFL สามารถนำผลสอบไปเพื่อศึกษาต่อหรือว่าสมัครงานในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารได้ โดยผลสอบ TOEFL จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี หลังจากที่ได้รับการทดสอบ ซึ่งข้อสอบจะวัดความสามารถการใช้ภาษาใน 4 ทักษะ คือ

 • Reading
 • Listening
 • Writing
 • Speaking

โดยการสอบแต่ละส่วนจะเชื่อมโยงกันทั้งหมด

 

การสอบ TOEFL มีอยู่หลากหลายประเภท เช่น TOEFL iBT, TOEFL PBT, TOEFL ITP เป็นต้น

 • TOEFL iBT (internet-Based Testing) ***เป็นที่นิยมมากที่สุด*** การสอบมี 4 ส่วน คือ Reading, Listening, Speaking, Writing และยังมีข้อสอบที่เป็น Integrated Task คือ ต้องใช้ทักษะหลายด้านในโจทย์ข้อเดียว เช่น โจทย์ที่ต้องอ่านแต่ต้องตอบด้วยการพูด ช่วงคะแนนอยู่ที่ 0-120
 • TOEFL PBT (Paper-Based Testing) คือ การสอบแบบทำข้อสอบกับกระดาษซึ่งเป็นการสอบ การสอบแบบ PBT ประกอบไปด้วย Listening, Structure, Listening โดยมีคะแนนตั้งแต่ 310-677 คะแนน ส่วนการสอบ Writing (รู้จักกันในชื่อ TWE) สามารถเลือกที่จะสอบหรือไม่ก็ได้ การคิดคะแนนในส่วนนี้จะแยกออกไปต่างหากจากส่วนอื่นๆ โดยมีคะแนนตั้งแต่ 0-6 คะแนน
 • TOEFL CBT (Computer-Based Testing) คือ การสอบแบบทำข้อสอบกับคอมพิวเตอร์ เนื้อหาในการสอบยังคงเหมือนกับ TOEFL PBT แต่ต่างกันตรงที่ผู้สอบทุกคนจะต้องสอบ Writing ช่วงคะแนนอยู่ที่ 0-300
 • TOEFL ITP (Institutional Testing Program) นี่คือข้อสอบ TOEFL PBT นั่งเอง ที่องค์กรต่างๆนำมาจาก ETS ดังนั้นเนื้อหาจะประกอบไปด้วย Listening, Structure, Listening และอาจมีข้อสอบ Writing หรือ TWE เพิ่มด้วย เพื่อใช้ในการทดสอบ โดยในไทยที่ใช้ผลสอบ TOEFL ITP จะมี MUIC หรือมหิดลอินเตอร์ , นิด้า และอื่นๆ (แต่ไม่เป็นที่แพร่หลาย)

 

เรียนพิเศษ TOEFL ตัวต่อตัว กับ Tutor Inter แล้วดีอย่างไร (สอนพิเศษ TOEFL ตัวต่อตัวถึงที่ และสอน TOEFL Online ผ่าน Zoom Skype)

– ได้เรียนกับติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ TOEFL โดยเฉพาะ (ผลการสอบต้องได้มากกว่าที่นักเรียนตั้งเป้าไว้ เช่น 60 70 80 90)

– เน้นความเข้าใจ ประหยัดเวลา หลักสูตรเข้มข้น เนื้อหากระชับ พร้อมตะลุยโจทย์

– เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว สอนถึงที่ หรือเรียน Online ผ่าน Zoom Skype

– ให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกเรื่องของ TOEFL ตลอดหลักสูตร

– แนะนำและประเมินคะแนน ก่อนให้สมัครสอบ TOEFL (Sim Test)

– ค่าเรียนชำระรายครั้ง ไม่ต้องเหมาจ่าย อยากเรียนแค่ไหนหยุดแค่นั้น (ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น)

– มีทีมสอนให้เลือกเยอะ และสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเหตุผล

– ค่าเรียนชำระรายครั้ง ไม่ต้องเหมาจ่าย อยากเรียนแค่ไหนหยุดแค่นั้น (ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น)

– มีทีมสอนให้เลือกเยอะ และสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเหตุผล

 

อย่าเพิ่งท้อ…ติวกับ Tutor Inter รับรองเห็นผลคาตา!!!

 • เน้นปูพื้นฐาน อธิบายให้จนเข้าใจ
 • ตรงไหนสำคัญบอกหมดไม่มีกั๊ก ให้ง่ายต่อความเข้าใจ
 • สอนตัวต่อตัว ทำให้เรียนได้ไว ประหยัดเวลาและค่าเรียน
 • เพิ่มความมั่นใจด้วยการฝึกทำข้อสอบ
 • ครอบคลุมทั้ง เนื้อและแนวข้อสอบ ไม่เก่งอังกฤษก็เรียนได้ รับรอง!!!
 • บอกเทคนิค สูตรลัดต่างๆ

 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ TOEFL iBT

 • การจัดสอบ TOEFL ในประเทศไทยมีประมาณ 30-40 รอบต่อปี โดยมีการจัดสอบในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
 • เวลาสอบประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง
 • ศูนย์ทดสอบอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม่ หาดใหญ่  สระบุรี และนครศรีธรรมราช
 • ผู้จัดสอบทั่วโลกเป็นของ ETS ดังนั้นนักเรียนสามารถหาข้อมูลได้จาก ETS
 • จะทราบผลสอบประมาณ 2 สัปดาห์ โดยเช็คจากเว็ป ETS
 • คะแนนเต็ม 120 คะแนน (แต่ TOEFL แบบอื่นๆ เช่น ITP คะแนนจะไม่เท่ากัน)

 

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนระหว่าง TOEIC, TOEFL และ IELTS

TOEIC TOEFL Paper TOEFL CBT TOEFL IBT CU-TEP IELTS
0 – 250 0 – 310 0 – 30 0 – 8  – 0 – 1
310 – 343 33 – 60 9 – 18  – 1 – 1.5
255 – 400 347 – 393 63 – 90 19 – 29  – 2 – 2.5
397 – 433 93 – 120 30 – 40  – 3 – 3.5
405 – 600 437 – 473 93 – 120 41 – 52  – 4
477 – 510 123 – 150 53 – 64 60 4.5 – 5
605 – 780 513 – 547 153 – 180 65 – 78 75 5.5 – 6
550 – 587 183 – 210 79 – 95 90 6.5 – 7
785 – 900 590 – 637 213 – 240 96 – 110 100 7.5 – 8
905 – 990 640 – 677 243 – 270 111 – 120 120 8.5 – 9
TOP SCORE
990 677 300 120 1,000 9

 

ติวเตอร์TOEFLตัวต่อตัว
สอนพิเศษTOEFLตัวต่อตัว
หาครูสอนTOEFLตามบ้าน
เรียนพิเศษTOEFLที่บ้านตัวต่อตัว
เรียนTOEFL Online Zoom Skype
ติวTOEFL Online

TOEFL
TOEFL iBT
TOEFL PBT
TOEFL CBT
TOEFL ITP