ติวเตอร์ SAT Subject จอมทอง

สอนพิเศษ SAT II ตัวต่อตัว

SAT II (SAT Subject) คือ ข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอินเตอร์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยข้อสอบแบ่งแย่งวิชา ดังนี้

 

รายวิชาที่ Tutor inter เปิดรับสอนพิเศษ SAT II ตัวต่อตัวถึงที่ และสอน SAT II Online ผ่าน Zoom Skype

 • SAT II Mathematics Level 1
 • SAT II Mathematics Level 2
 • SAT II Physics
 • SAT II Chemistry
 • SAT II Biology

ผลสอบ SAT II สามารถนำไปยื่นสมัครหลักสูตรนานาชาติในไทยได้หลายหลักสูตร เช่น จุฬาฯ  SIIT TEP/ TEPE ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

 

เรียนพิเศษ SAT II ตัวต่อตัว กับ Tutor Inter แล้วดีอย่างไร

– ได้เรียนกับติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ SAT II โดยเฉพาะ

– เน้นความเข้าใจ ประหยัดเวลา หลักสูตรเข้มข้น เนื้อหากระชับ พร้อมตะลุยโจทย์

– เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว สอนถึงที่ หรือเรียน Online ผ่าน Zoom Skype

– ให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกเรื่องของ SAT II ตลอดหลักสูตร

– แนะนำและประเมินคะแนน ก่อนให้สมัครสอบ SAT II Mock Exam

– ค่าเรียนชำระรายครั้ง ไม่ต้องเหมาจ่าย อยากเรียนแค่ไหนหยุดแค่นั้น (ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น)

– มีทีมสอนให้เลือกเยอะ และสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเหตุผล

 

อย่าเพิ่งท้อ…ติวกับ Tutor Inter รับรองเห็นผลคาตา!!!

 • เน้นปูพื้นฐาน อธิบายให้จนเข้าใจ
 • ตรงไหนสำคัญบอกหมดไม่มีกั๊ก ให้ง่ายต่อความเข้าใจ
 • สอนตัวต่อตัว ทำให้เรียนได้ไว ประหยัดเวลาและค่าเรียน
 • เพิ่มความมั่นใจด้วยการฝึกทำข้อสอบ
 • ครอบคลุมทั้ง เนื้อและแนวข้อสอบ ไม่เก่งอังกฤษก็เรียนได้ รับรอง!!!
 • บอกเทคนิค สูตรลัดต่างๆ

 

สมัครสอบ SAT II (SAT Subject)

SAT เปิดสอบเป็นรอบ ช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม บางรอบเปิดสอบทั้ง SAT I และ SAT Subject Test บางรอบเปิดแค่ Subject Test นักเรียนสามารถเช็คข้อมูลวันสอบได้จาก www.collegeboard.org

 

ติวเตอร์SATIIตัวต่อตัว
สอนพิเศษSATIIตัวต่อตัว
หาครูสอนSATIIตามบ้าน
เรียนพิเศษSATIIที่บ้านตัวต่อตัว
เรียนSATII Online Zoom Skype
ติวSATII Online

SATII

SATII Math
SATII Physics
SATII Chem
SATII Bio