ติวสอบด้วยติวเตอร์สอน IB ที่บ้าน โชคชัย4

สอนพิเศษ IB ตัวต่อตัว

IB (International Baccalaureate Programme) คือ หลักสูตรการศึกษาเทียบเท่าได้กับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับเดียวกันกับ A-Level) ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีโรงเรียนนานาชาติหลายๆแห่งที่ยึดระบบการเรียนตามหลักสูตร IB diploma IB จะเรียนทั้งหมด 6 วิชา คือ Mathematics , Sciences , Social science , language 2 วิชา คือ English และภาษาที่ 3 คือ Art  หรือถ้านักเรียนไม่เลือก Art อาจจะเลือก Mathematics เพิ่ม หรือ Science เพิ่มเติมได้ แบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ คือ

 • Primary Years Programme (PYP)
 • Middle Years Programme (MYP)
 • Diploma Programme (Diploma)

 

รายวิชาที่ Tutor inter เปิดรับสอนพิเศษ IB ตัวต่อตัวถึงที่ และสอน IB Online ผ่าน Zoom Skype

 1. Mathematics
 2. Physics
 3. Chemistry
 4. Biology
 5. English A1

 

เรียนพิเศษ IB ตัวต่อตัว กับ Tutor Inter แล้วดีอย่างไร

– ได้เรียนกับติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ IB โดยเฉพาะ

– เน้นความเข้าใจ ประหยัดเวลา หลักสูตรเข้มข้น เนื้อหากระชับ พร้อมตะลุยโจทย์

– เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว สอนถึงที่ หรือเรียน Online ผ่าน Zoom Skype

– ให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกเรื่องของ IB ตลอดหลักสูตร

– แนะนำและประเมินคะแนน ก่อนให้สมัครสอบ IB Mock Exam

– ค่าเรียนชำระรายครั้ง ไม่ต้องเหมาจ่าย อยากเรียนแค่ไหนหยุดแค่นั้น (ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น)

– มีทีมสอนให้เลือกเยอะ และสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเหตุผล

 

อย่าเพิ่งท้อ…ติวกับ Tutor Inter รับรองเห็นผลคาตา!!!

 • เน้นปูพื้นฐาน อธิบายให้จนเข้าใจ
 • ตรงไหนสำคัญบอกหมดไม่มีกั๊ก ให้ง่ายต่อความเข้าใจ
 • สอนตัวต่อตัว ทำให้เรียนได้ไว ประหยัดเวลาและค่าเรียน
 • เพิ่มความมั่นใจด้วยการฝึกทำข้อสอบ
 • ครอบคลุมทั้ง เนื้อและแนวข้อสอบ ไม่เก่งอังกฤษก็เรียนได้ รับรอง!!!
 • บอกเทคนิค สูตรลัดต่างๆ

 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ IB

 • การจัดสอบ IB จะมีขึ้นทั่วโลกปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน
 • แต่ละวิชาจะมี 2-3 Paper หากสอบไม่ผ่านจะสามารถสอบได้ใหม่อีกไม่เกิน 3 ครั้ง นักเรียนที่มีสิทธิสอบ IB คือนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ IB เท่านั้น
 • การที่จะผ่านหลักสูตร IB Diploma Programme จะต้องสอบผ่าน 6 วิชา

 

 

 

ติวเตอร์IBตัวต่อตัว
สอนพิเศษIBตัวต่อตัว
หาครูสอนIBตามบ้าน
เรียนพิเศษIBที่บ้านตัวต่อตัว
เรียนIB Online Zoom Skype
ติวIB Online

IB
IB Math
IB Physic
IB Chem
IB Bio
IB English