รับสอนพิเศษ GED ตามบ้าน ถนนเพชรบุรี

สอนพิเศษ GED ตัวต่อตัว

GED คืออะไร GED ย่อมาจาก General Educational Development เป็นการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถสอบได้ในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย GED ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงของประเทศไทย ผู้สอบจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ประกอบไปด้วย 4 รายวิชา

 

รายวิชาที่ Tutor inter เปิดรับสอนพิเศษ GED ตัวต่อตัวถึงที่ และสอน GED Online ผ่าน Zoom Skype

 • Reasoning Through Language Arts หรือ RLA เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่รวมเนื้อหาวิชา Writing และ Reading เข้าด้วยกัน ใช้เวลาสอบ 150 นาที โดยมีพักเบรก 10 นาทีระหว่างจบPart2 แล้วกำลังจะขึ้นPartสุดท้ายที่เป็นการเขียน Essay ซึ่งPart การเขียนนี้จะให้เวลา 45 นาที
 • Science ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาทำข้อสอบ 90 นาที ไม่มีพักเบรก เป็นข้อสอบที่เน้นการอ่านและการเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ ในการตอบคำถาม โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะมี Life science, Physical science, and earth and space science
 • Social Studies มีเวลาทำข้อสอบ 70 นาที ข้อสอบจะวัดความรู้ทักษะในเชิงสังคมศาสตร์ และทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์ให้มา โดยข้อสอบนั้นต้องการทักษะการอ่านและการเขียนในสังคมศึกษา และการใช้เหตุผลเชิงจากข้อมูลในข้อสอบมาตอบ
 • Math มีเวลาทำข้อสอบ 115 นาที เน้นออกในส่วนของ Algebra และ Quantitative Problem Solving การสอบจะแบ่งเป็น 2Parts ใช้เครื่องคิดเลขได้ในPartที่2 เท่านั้น และข้อสอบจะมีทั้งแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง

 

เรียนพิเศษ GED ตัวต่อตัว กับ Tutor Inter แล้วดีอย่างไร

– หลักสูตรเข้มข้น เนื้อหากระชับ พร้อมตะลุยโจทย์ และได้รับวุฒิเทียบเท่า ม.6 ในระยะเวลาสั้น

– เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว สอนถึงที่ หรือเรียน Online ผ่าน Zoom Skype

– ให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกเรื่องของ GED ตลอดหลักสูตร

– แนะนำและประเมินคะแนน ก่อนให้สมัครสอบ (ดำเนินการลงทะเบียน สร้างบัญชี สมัครสอบ และติดตามผลคะแนน)

– ค่าเรียนชำระรายครั้ง ไม่ต้องเหมาจ่าย อยากเรียนแค่ไหนหยุดแค่นั้น (ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น)

– มีทีมสอนให้เลือกเยอะ และสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเหตุผล

 

อย่าเพิ่งท้อ…ติวกับ Tutor Inter รับรองเห็นผลคาตา!!!

 • เน้นปูพื้นฐาน อธิบายให้จนเข้าใจ
 • ตรงไหนสำคัญบอกหมดไม่มีกั๊ก ให้ง่ายต่อความเข้าใจ
 • สอนตัวต่อตัว ทำให้เรียนได้ไว ประหยัดเวลาและค่าเรียน
 • เพิ่มความมั่นใจด้วยการฝึกทำข้อสอบ
 • ครอบคลุมทั้ง เนื้อและแนวข้อสอบ ไม่เก่งอังกฤษก็เรียนได้ รับรอง!!!
 • บอกเทคนิค สูตรลัดต่างๆ

 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ GED

 • สอบได้ตั้งแต่ อายุ 16 ปีขึ้นไป
 • เปิดสอบทั้งปี และแยกสอบรายวิชาได้ พร้อมเมื่อไรค่อยสอบ
 • ทราบผลทันทีหลังสอบเสร็จ
 • ค่าสอบ $75 ต่อรายวิชา
 • ผล GED ไม่มีหมดอายุ สามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอด แทนวุฒิจบ ม.6 ได้เลย
 • ไม่ต้องพกเครื่องคิดเลขไปสอบ เพราะใช้เครื่องคิดเลขจากคอมได้เลย
 • สามารถนำวุฒิ GED เข้ามหาวิทยาลัยไหนในไทยได้บ้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , วิทยาลัยนานาชาติมหิดล , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติของมหาลัยรัฐอื่นๆ ที่เริ่มเปิดรองรับแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ
 • ส่วนในมหาวิทยาลัยเอกชน หรือหลักสูตรภาคปกติ ก็มีรองรับเช่นกัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เป็นต้น

 


FAQ GED

สอบได้ แต่ต้องมีอายุอย่างน้อย 16ปี จึงจะขอยกเว้นได้

ก่อนที่จะได้รับการยกเว้นนี้ จะต้องกรอกแบบฟอร์มการยกเว้นอายุ และลงชื่อโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองจากนั้นส่งไปที่ help@ged.com เมื่อทางศูนย์ตรวจสอบและอนุมัติแบบฟอร์มแล้ว จะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี GED.com เพื่อแจ้งให้ทราบว่าสามารถกำหนดวันสอบของได้แล้ว

 

*คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้สอบที่ต้องการขอยกเว้นอายุที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (Link https://ged.com/wp-content/uploads/age_waiver_oc-1.pdf )

ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อการสอบ GED

ต้องทำแบบทดสอบ GED Ready และผ่านอย่างน้อย 155 ในแต่ละวิชาก่อน

เพื่อให้ผ่านการสอบ GED คะแนนขั้นต่ำยังคงเป็น 145 สำหรับแต่ละวิชา (โปรดตรวจสอบทางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยบางแห่งอาจต้องการคะแนนที่สูงกว่านี้)

สามารถลงสอบวิชาที่สอบผ่านไปแล้วซ้ำ เพื่อทำคะแนนให้สูงขึ้นได้ (แต่ต้องสอบทั้ง 4วิชาก่อน ที่จะขอสอบใหม่ โดยอนุญาตให้สอบซ้ำได้ 1ครั้งต่อ 1วิชา เท่านั้น)

มีค่าใช้จ่าย $75USD ต่อวิชา การสอบ GED มี 4วิชา (ดังนั้นยอดรวมสำหรับทุกวิชา คือ $300USD)

ในการสอบไม่ผ่านครั้งแรก จะไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการลงสอบใหม่ แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน 3ครั้ง จะต้องรอ 60วัน จึงจะทำการสอบซ้ำในวิชานั้นๆได้

จะแบ่งเป็น 2กรณี

1.หากยังไม่ได้ส่งคำขอสอบใหม่ทางอีเมล

ในการสอบใหม่ในประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ได้ทำการสอบทั้ง 4วิชา
 • ได้คะแนนรวมทั้ง 4วิชา น้อยกว่า 660
 • ยังไม่ได้ยื่นเรื่องที่ขอให้สอบใหม่

(อนุญาตให้ทำข้อสอบใหม่ได้เพียงครั้งเดียวต่อวิชา)

 

ในการดำเนินการขอทำการสอบใหม่ ต้องสมัครโดยส่งอีเมลไปที่ help@ged.com พร้อมหัวเรื่อง “Application to retake exam in Thailand” และระบุข้อมูลต่อไปนี้ในอีเมล

 • your first and last name (surname)
 • date of birth
 • email used on your GED account
 • phone number used on your GED account
 • exam subject you need to retake
 • explanation for why you need to take exam again
 • date you need to retake exam by

 

ใช้ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ในการดำเนินการ หลังจากนั้นจะได้รับอีเมลอีกฉบับเพื่อแจ้งว่าได้รับอนุมัติให้ทำการสอบใหม่หรือไม่ จำเป็นต้องมีใบสมัครแยกต่างหากสำหรับแต่ละวิชา การส่งใบสมัครทางอีเมลไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบใหม่

 

2.หากได้ส่งข้อมูลเพื่อขอสอบใหม่ทางอีเมลแล้ว

โปรดรอ 1-2 สัปดาห์ ในการตรวจสอบใบสมัครสอบใหม่ คุณจะได้รับอีเมลแยกต่างหากเพื่อระบุว่าคุณได้รับอนุมัติให้สอบใหม่หรือไม่

โปรดทราบว่าจำเป็นต้องมีใบสมัครแยกต่างหากสำหรับการสอบแต่ละวิชา และได้รับอนุญาตให้ทำการสอบใหม่ได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละวิชา

การลงสอบใหม่มีค่าใช้จ่าย $75USD ต่อวิชา

หลังจากสอบแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตร 2ใบ โดยอัตโนมัติ คือ ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฟรี 1ใบ(Diploma) และใบรับรองผลการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี 1ใบ(Transcript)
คุณต้องดำเนินการเพื่อรับประกาศนียบัตรฉบับพิมพ์ 1ใบ ฟรี โดยเอกสารแบบกระดาษนี้ จะไม่ถูกส่งโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องยืนยันที่อยู่จัดส่งและชำระค่าไปรษณีย์ คุณสามารถขอประกาศนียบัตรได้โดยใช้กระบวนการที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองผลการเรียน GED (Electronic Diploma and Transcript)

ลิงก์ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองผลการเรียนจะถูกส่งทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี GED ของคุณ เมื่อคุณสอบผ่านทั้ง 4วิชา และได้รับประกาศนียบัตรแล้ว

 • ลิงก์ดาวน์โหลดสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น ดังนั้นอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทันที
 • ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในอีเมลเอกสาร PDF นี้สำคัญมาก เนื่องจากสามารถนำไปยื่นมหาวิทยาลัยที่ยอมรับหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • เอกสาร PDF ได้รับการตรวจสอบโดย GED Testing Service / Parchment ทุกครั้งที่เปิดโดยใช้ Blue Ribbon Securityสัญลักษณ์ริบบิ้นสีน้ำเงินที่แสดงใน PDF เป็นการรับรองว่าข้อมูลประจำตัวดิจิทัลถูกต้องเอกสารเป็นของจริงและเนื้อหาของหนังสือรับรองไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

 

พิมพ์ประกาศนียบัตร GED (Printed Diploma)

สามารถสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตรได้ในบัญชี GED ของคุณที่ GED.com หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วเข้าไปที่ My Scores และเลือก Order Duplicates > Diploma option > Printed Diploma – Free option

 • จากนั้นคุณจะถูกถามว่าคุณต้องการให้ส่งไปทางไปรษณีย์ถึงใครและที่อยู่ใด
 • ลิงก์ประกาศนียบัตรฟรี จะใช้ได้จนกว่าจะมีการใช้งานและสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้ออย่างระมัดระวัง

สามารถขอใบรับรองผลการเรียนและประกาศนียบัตรได้ที่นี่ (Link https://ged.com/life_after_ged/ )

ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองผลการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ GED ที่คุณได้รับโดยอัตโนมัติ เป็น Blue Ribbon Security ซึ่งหมายความว่าจะได้รับการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งที่เปิด โดยสัญลักษณ์ริบบิ้นสีน้ำเงินที่แสดงใน PDF เป็นการรับรองว่าข้อมูลประจำตัวดิจิทัลถูกต้อง เอกสารเป็นของจริงและเนื้อหาของหนังสือรับรองไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

สามารถทำการสอบทั้ง 4วิชา ในวันเดียวกันได้ หากคุณสามารถหาเวลาสอบที่รองรับได้

ในประเทศไทย มีการสอบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

อ้างอิงข้อมูลจาก https://ged.com/en/policies/thailand/

 

ติวเตอร์GEDตัวต่อตัว
สอนพิเศษGEDตัวต่อตัว
หาครูสอนGEDตามบ้าน
เรียนพิเศษGEDที่บ้านตัวต่อตัว
เรียนGED Online Zoom Skype
ติวGED Online

GED
RLA
Science
Social
Math