ติวเตอร์ CU-AAT ตัวต่อตัว หัวหมาก

สอนพิเศษ CU-AAT ตัวต่อตัว

CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยข้อสอบมีความคล้ายกันกับข้อสอบของ SAT I (ทั้ง Mathematics และ Verbal) คะแนนเต็มของ CU-AAT คือ 1,600 คะแนน (Mathematics 800 คะแนน + Verbal 800 คะแนน) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1.Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้

 • Arithmetic
 • Algebra
 • Geometry
 • Problem solving

 

2.Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้

 • Understanding how the different parts of a sentence fit logically together.
 • Finding the meaning of vocabulary in context.
 • Identifying sentence errors.
 • Improving sentences and paragraphs.

 

เรียนพิเศษ CU-AAT ตัวต่อตัว กับ Tutor Inter แล้วดีอย่างไร (สอนตัวต่อตัวถึงที่ และสอน CU-AAT Online ผ่าน Zoom Skype)

– ได้เรียนกับติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ CU-AAT โดยเฉพาะ

– เน้นความเข้าใจ ประหยัดเวลา หลักสูตรเข้มข้น เนื้อหากระชับ พร้อมตะลุยโจทย์

– เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว สอนถึงที่ หรือเรียน Online ผ่าน Zoom Skype

– ให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกเรื่องของ CU-AAT ตลอดหลักสูตร

– แนะนำและประเมินคะแนน ก่อนให้สมัครสอบ CU-AAT Mock Exam

– ค่าเรียนชำระรายครั้ง ไม่ต้องเหมาจ่าย อยากเรียนแค่ไหนหยุดแค่นั้น (ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น)

– มีทีมสอนให้เลือกเยอะ และสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเหตุผล

 

อย่าเพิ่งท้อ…ติวกับ Tutor Inter รับรองเห็นผลคาตา!!!

 • เน้นปูพื้นฐาน อธิบายให้จนเข้าใจ
 • ตรงไหนสำคัญบอกหมดไม่มีกั๊ก ให้ง่ายต่อความเข้าใจ
 • สอนตัวต่อตัว ทำให้เรียนได้ไว ประหยัดเวลาและค่าเรียน
 • เพิ่มความมั่นใจด้วยการฝึกทำข้อสอบ
 • ครอบคลุมทั้ง เนื้อและแนวข้อสอบ ไม่เก่งอังกฤษก็เรียนได้ รับรอง!!!
 • บอกเทคนิค สูตรลัดต่างๆ

 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ CU-AAT

 • เป็นต้องการวัดความเร็ว ดูว่าจะทำทัน และคิดไม่ผิดพลาดหรือไม่ ซึ่งนักเรียนไทยจะไม่ชินเลยกับการทำข้อสอบที่จับเวลาแบบนี้
 • ไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข
 • ตอบผิดติดลบ (ถ้าตอบคำถามผิด หักข้อละ 25 คะแนน ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าไม่ตอบได้ 0 คะแนน)
 • การสอบ CU-AAT มีทั้งสิ้น 5ครั้งต่อปี และมีการสอบแบบ E-Testing 7 ครั้งต่อปี
 • ผลสอบจะประกาศใน 3 สัปดาห์
 • อายุใช้ผลคะแนนเก็บได้ 2ปี
 • ค่าสมัครสอบ 1,300บาท

 

 

 

ติวเตอร์CU-AATตัวต่อตัว
สอนพิเศษCU-AATตัวต่อตัว
หาครูสอนCU-AATตามบ้าน
เรียนพิเศษCU-AATที่บ้านตัวต่อตัว
เรียนCU-AAT Online Zoom Skype
ติวCU-AAT Online

CU-AAT
CU-AAT Math
CU-AAT Verbal