รับสอนพิเศษMUIDSที่บ้าน ลาดพร้าว101

สอนพิเศษติวเข้า MUIDS ตัวต่อตัว

ติวเข้า MUIDS (Mahidol University International School) คือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตรอเมริกัน มีความแข็งด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีสาขาวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ เปิดรับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น

 

เปิดรับติวเข้า MUIDS ตัวต่อตัว ครบทุกวิชา ได้แก่

 1. TOEFL ITP – listening, reading, structure ต้องผ่านที่ 450 คะแนน (คะแนนเต็ม 677)
 2. Essay writing test วัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน 200-250คำ (คะแนนเต็ม 4คะแนน ผ่านที่ 2.8คะแนน)
 3. MAP Test เป็นการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ วัดความสามารถทางด้าน reading, language usage, mathematics โดยข้อสอบจะเรียงลำดับจากข้อง่าย หากผู้เข้าสอบตอบคำถามถูกต้อง ข้อถัดไปจะถูกปรับเป็นข้อที่ยากขึ้น แต่หากตอบผิด ข้อถัดไปจะถูกปรับให้ง่ายลง (ผ่านที่ 9-12 คะแนน)
 4. Interview การสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 4คะแนน ผ่านที่ 2.8คะแนน)

 

เรียนพิเศษ ติวเข้า MUIDS ตัวต่อตัว กับ Tutor Inter แล้วดีอย่างไร (สอนพิเศษ ติวเข้า MUIDS ตัวต่อตัวถึงที่ และสอน ติวเข้า MUIDS Online ผ่าน Zoom Skype)

– ได้เรียนกับติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ MUIDS โดยเฉพาะ

– เน้นความเข้าใจ ประหยัดเวลา หลักสูตรเข้มข้น เนื้อหากระชับ พร้อมตะลุยโจทย์

– เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว สอนถึงที่ หรือเรียน Online ผ่าน Zoom Skype

– ให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกเรื่องของ MUIDS ตลอดหลักสูตร

– แนะนำและประเมินคะแนน ก่อนให้สมัครสอบ MUIDS (Sim Test)

– ค่าเรียนชำระรายครั้ง ไม่ต้องเหมาจ่าย อยากเรียนแค่ไหนหยุดแค่นั้น (ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น)

– มีทีมสอนให้เลือกเยอะ และสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเหตุผล

 

อย่าเพิ่งท้อ…ติวกับ Tutor Inter รับรองเห็นผลคาตา!!!

 • เน้นปูพื้นฐาน อธิบายให้จนเข้าใจ
 • ตรงไหนสำคัญบอกหมดไม่มีกั๊ก ให้ง่ายต่อความเข้าใจ
 • สอนตัวต่อตัว ทำให้เรียนได้ไว ประหยัดเวลาและค่าเรียน
 • เพิ่มความมั่นใจด้วยการฝึกทำข้อสอบ
 • ครอบคลุมทั้ง เนื้อและแนวข้อสอบ ไม่เก่งอังกฤษก็เรียนได้ รับรอง!!!
 • บอกเทคนิค สูตรลัดต่างๆ

 

ผลสอบมี 3แบบ

 • Accepted (without summer course) สอบผ่านการคัดเลือกโดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน​
 • Accepted with intensive course (student will need to take a summer course) สอบผ่าน​การคัดเลือกโดยต้องเรียนปรับพื้นฐานช่วง Summer
 • Not Accepted สอบไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

 

 

ติวเตอร์MUIDSตัวต่อตัว
สอนพิเศษMUIDSตัวต่อตัว
หาครูสอนMUIDSตามบ้าน
เรียนพิเศษMUIDSที่บ้านตัวต่อตัว
เรียนMUIDS Online Zoom Skype
ติวMUIDS Online

MUIDS
TOEFL ITP
MUIDS Essay
MUIDS math