ติวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

Tutor Inter มีบุคลากรทีมติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนมายาวนานกว่า 10 ปี อีกทั้งเราได้แบ่งติวเตอร์แยกการตามสอนรายวิชา จากสาขาที่เรียนมา ทำให้การสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รู้ลึก รู้จริง รวมถึงเทคนิคต่างๆ ซึ่งให้เรามีความชำนาญในหลักสูตรอินเตอร์เป็นอย่างมาก

ทั้งเอกสารการสอนที่เพียบพร้อม ข้อสอบ โจทย์เก่าๆ แบ่งแยกตามรายวิชา มีการอัพเดทข้อสอบให้ทันสมัยอยู่ตลอด

 

จากผลงานที่ผ่านมาอย่างมากมายในหลักสูตรต่างๆ เป็นสิ่งเครื่องชี้วัดได้ดี สำหรับคุณภาพการสอนที่นักเรียนจะได้รับ